Meşədə açıq yerə nə deyilir

Meşədə açıq yerə nə deyilir?

3 cavab


Baxruz Samedov

Meşədə açıq yerə nə deyilir?

Məhəmməd Rəsulzadə

Meşədə açıq yerə tala deyilir.


Maha7338

Tala deyilir