Mene Debat movzusu lazimdir

Mənə bir debat mövzusu deyə bilərsiniz. Xahiş edirəm uzağı sabaha lazımdır.

1 cavab


niqus and nigar

tezis:məqsəd hər üsula haqq qazandırır.

antitezis:məqsəd nə qədər ali olsa da ,çirkin üsula haqq qazandıtrıla bilmez.

araşdırıb tapdım.

:-))))))