Tək variantlı şəkilçilər

No lar da deyin təcili

1 cavabStan,dar.kar.kəs