teyyareçi sozunun sinonimlri veya antonimləri

Təyyarəçi sözunun baçqa mənalarl