cumlədə işlədin

ggggjjkı ghmçşşşnjmbjmbnbk

2 cavab


Hüseyin Ağayev

bilmirəm

Hüseyin Ağayev

it mənim ayagımı tutdu1) 2) itdə getdi ipdə getdi