Sözün deyilişi

müraciət sözünün deyilişi necədir?


1 cavab


aliyehmed

[müra:ciyət]